Följ mig på instagram

Produkter / Trofeér
Mård/Mink kranium
300kr

Kunden lämnar in mården/minken så kokar, flår jag

och bleker den med väteperoxid. Jag har swish, snabb och enkel affär. Kontakta mig här på sidan eller på facebook, j_glavhammar@hotmail.com. Kan tillkomma en avgift för att skicka kraniet.

Bävertänder
200kr

En tjänst där kunden lämnar in bäverskallen så kokar jag och behandlar (limmar) tänderna. Jag har swish, snabb och enkel affär. Kontakta mig här på sidan eller på facebook, j_glavhammar@hotmail.com. Kan tillkomma en avgift för att skicka tänderna.

Bäverkranium
500kr

Kunden lämnar in bävern/ bäver skallen så kokar jag och bleker den med väteperoxid.

Jag har swish, snabb och enkel affär. Kontakta mig här på sidan eller på facebook, j_glavhammar@hotmail.com. Kan tillkomma en avgift för att skicka kraniet.

Rävkranium
400kr

När kunden lämnat in räven/räv skallen så kokar jag och bleker kraniumet med väteperoxid. Jag har swish, snabb och enkel affär. Kontakta mig här på sidan eller på facebook, j_glavhammar@hotmail.com. Kan tillkomma en avgift för att skicka kraniet.

Grävlingskranium
400kr

Grävlingsskallen kokas och rengörs för att sedan blekas med väteperoxid. Jag har swish, snabb och enkel affär. Kontakta mig här på sidan eller på facebook, j_glavhammar@hotmail.com. Kan tillkomma en avgift för att skicka Kraniet.